ZHP

Medical abbreviations:
ZHP

Zwiazek Harcerstwa Polskiego (The Polish Scout Association)